Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Tłumaczenia przysięgłe w Zielonej Górze i okolicach wykonywane są osobiście przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Oferujemy Państwu tłumaczenia uwierzytelnione następujących dokumentów:

- tłumaczenia dokumentów samochodowych wymaganych przy rejestracji (dowód rejestracyjny, umowa kupna sprzedaży, dowód zakupu)

- tłumaczenia wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych

- tłumaczenia dokumentów firmowych (dokumenty założycielskie spółek, faktury, rachunki, umowy handlowe, raporty finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS)

- tłumaczenia dokumentów skarbowych (ZUS, PIT)

- tłumaczenia pełnomocnictw, upoważnień

- tłumaczenia dokumentów sądowych (orzeczenia, odwołania, protokoły, pozwy, wyroki, postanowienia)

- tłumaczenia dokumentów urzędowych (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, akty rozwodowe, testamenty)

- tłumaczenia dowodów osobistych, paszportów

- tłumaczenia świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursów, indeksów, certyfikatów

- tłumaczenia świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, polis ubezpieczeniowych

- tłumaczenia aktów prawnych

- tłumaczenia dokumentów unijnych

Script logo
ul. Kostrzyńska 14 65-001 Zielona Góra
Tel : +48 609 495 360 Email : biuro@euroconnect24.pl