Tłumaczenia przysięgłe ustne

- postępowania sądowe, postępowania na policji, rozprawy sądowe

- spotkania u notariusza, podpisywanie aktów notarialnych

- śluby cywilne

- umowy międzynarodowe

- tłumaczenia w urzędach i instytucjach państwowych

- tłumaczenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców

- egzaminy na prawo jazdy

- oficjalne uroczystości

Script logo
ul. Kostrzyńska 14 65-001 Zielona Góra
Tel : +48 609 495 360 Email : biuro@euroconnect24.pl